Sổ Kết Quả Miền Nam – Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Nam

Biên độ ngày:
Số ngày:
- +
Chọn tỉnh:

30. Kết quả xổ số miền Nam Thứ 7 Ngày 21/05/2022

Kết quả xổ số Bình Phước 21/05/2022
G.8
84
G.7
768
G.6
4252
5769
2999
G.5
9910
G.4
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
G.3
15534
61150
G.2
67872
G.1
41495
ĐB
426566
Lô tô XSMN 21/05/2022
Đầu Lô tô XSBP
0
1 10
2 28
3 34
4 41 , 40
5 52 , 50
6 68 , 69 , 60 , 68 , 66 , 66
7 79 , 72
8 84
9 99 , 95
Kết quả xổ số Hậu Giang 21/05/2022
G.8
25
G.7
550
G.6
3273
6210
2088
G.5
6348
G.4
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
G.3
91352
87756
G.2
43627
G.1
15253
ĐB
048784
Đầu Lô tô XSHG
0
1 10
2 25 , 27
3
4 48
5 50 , 57 , 53 , 52 , 56 , 53
6 60
7 73
8 88 , 80 , 88 , 80 , 87 , 84
9
Kết quả xổ số TPHCM 21/05/2022
G.8
27
G.7
840
G.6
5638
5838
5916
G.5
8489
G.4
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
G.3
02861
59808
G.2
21393
G.1
19578
ĐB
108098
Đầu Lô tô XSHCM
0 04 , 09 , 08
1 16 , 15 , 17
2 27
3 38 , 38
4 40
5
6 64 , 60 , 61
7 78
8 89
9 97 , 93 , 98
Kết quả xổ số Long An 21/05/2022
G.8
31
G.7
506
G.6
2853
7874
0141
G.5
6564
G.4
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
G.3
01419
86178
G.2
82130
G.1
75375
ĐB
078827
Đầu Lô tô XSLA
0 06
1 14 , 19
2 27
3 31 , 30
4 41 , 43
5 53 , 50
6 64
7 74 , 78 , 75
8 82 , 85
9 96 , 94
29. Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 Ngày 20/05/2022
Kết quả xổ số Bình Dương 20/05/2022
G.8
71
G.7
438
G.6
0983
6249
7830
G.5
1112
G.4
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
G.3
33472
89414
G.2
24311
G.1
73063
ĐB
492297
Lô tô XSMN 20/05/2022
Đầu Lô tô XSBD
0
1 12 , 14 , 11
2 26
3 38 , 30
4 49 , 45
5 58
6 67 , 63
7 71 , 70 , 77 , 72
8 83
9 94 , 97
Kết quả xổ số Trà Vinh 20/05/2022
G.8
19
G.7
487
G.6
6567
8375
8188
G.5
0292
G.4
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
G.3
46283
33278
G.2
53338
G.1
89676
ĐB
058785
Đầu Lô tô XSTV
0 05 , 01
1 19
2
3 34 , 38
4
5 55
6 67 , 63 , 64
7 75 , 78 , 76
8 87 , 88 , 82 , 83 , 85
9 92
Kết quả xổ số Vĩnh Long 20/05/2022
G.8
20
G.7
502
G.6
4611
9974
9091
G.5
8348
G.4
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
G.3
09848
52945
G.2
18967
G.1
95472
ĐB
521232
Đầu Lô tô XSVL
0 02
1 11
2 20
3 31 , 32
4 48 , 46 , 49 , 48 , 45
5
6 67 , 67
7 74 , 77 , 72
8 86
9 91 , 92
28. Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 Ngày 19/05/2022
Kết quả xổ số Bình Thuận 19/05/2022
G.8
05
G.7
069
G.6
1438
4205
9800
G.5
7267
G.4
74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188
G.3
15382
22515
G.2
75438
G.1
34235
ĐB
202181
Lô tô XSMN 19/05/2022
Đầu Lô tô XSBTH
0 05 , 05 , 00 , 09 , 02
1 10 , 15
2 23
3 38 , 38 , 35
4 41
5 58
6 69 , 67
7
8 88 , 82 , 81
9
Kết quả xổ số Tây Ninh 19/05/2022
G.8
89
G.7
195
G.6
1464
2958
3128
G.5
6559
G.4
29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300
G.3
54226
98882
G.2
61737
G.1
92602
ĐB
742156
Đầu Lô tô XSTN
0 04 , 00 , 02
1 11
2 28 , 26
3 37
4
5 58 , 59 , 56
6 64
7
8 89 , 81 , 83 , 83 , 82
9 95 , 95
Kết quả xổ số An Giang 19/05/2022
G.8
25
G.7
709
G.6
9277
2672
6700
G.5
3460
G.4
27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971
G.3
36449
05417
G.2
96092
G.1
02013
ĐB
483760
Đầu Lô tô XSAG
0 09 , 00
1 13 , 18 , 17 , 13
2 25 , 27
3
4 49
5
6 60 , 60
7 77 , 72 , 74 , 73 , 71
8 84
9 92
27. Kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 Ngày 18/05/2022
Kết quả xổ số Sóc Trăng 18/05/2022
G.8
17
G.7
054
G.6
4239
0484
7638
G.5
0714
G.4
73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424
G.3
19977
22333
G.2
80694
G.1
79529
ĐB
995365
Lô tô XSMN 18/05/2022
Đầu Lô tô XSST
0
1 17 , 14 , 16 , 18
2 27 , 24 , 29
3 39 , 38 , 33
4
5 54
6 60 , 67 , 65
7 77
8 84 , 83
9 94
Kết quả xổ số Cần Thơ 18/05/2022
G.8
98
G.7
224
G.6
8706
2281
4688
G.5
3191
G.4
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
G.3
39408
13407
G.2
60613
G.1
24244
ĐB
547303
Đầu Lô tô XSCT
0 06 , 08 , 05 , 04 , 08 , 07 , 03
1 13
2 24 , 22
3
4 42 , 44
5
6 67
7
8 81 , 88
9 98 , 91 , 93
Kết quả xổ số Đồng Nai 18/05/2022
G.8
59
G.7
860
G.6
2134
3808
0709
G.5
1584
G.4
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
G.3
24151
34314
G.2
12901
G.1
18325
ĐB
117782
Đầu Lô tô XSDN
0 08 , 09 , 01
1 17 , 14
2 28 , 25
3 34 , 35
4 40
5 59 , 51
6 60
7 76
8 84 , 82
9 99 , 95
26. Kết quả xổ số miền Nam Thứ 3 Ngày 17/05/2022
Kết quả xổ số Bến Tre 17/05/2022
G.8
40
G.7
307
G.6
9451
9675
8014
G.5
2295
G.4
80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790
G.3
93726
47504
G.2
57433
G.1
81084
ĐB
986133
Lô tô XSMN 17/05/2022
Đầu Lô tô XSBTR
0 07 , 04
1 14 , 18
2 26 , 26
3 33 , 33
4 40 , 48
5 51
6
7 75 , 75 , 71
8 84
9 95 , 94 , 90
Kết quả xổ số Bạc Liêu 17/05/2022
G.8
74
G.7
046
G.6
2667
9984
2163
G.5
7821
G.4
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
G.3
94249
81251
G.2
61440
G.1
96768
ĐB
723666
Đầu Lô tô XSBL
0 09 , 09
1 18 , 19
2 21
3
4 46 , 49 , 40
5 51 , 51
6 67 , 63 , 68 , 66
7 74
8 84 , 83
9 95
Kết quả xổ số Vũng Tàu 17/05/2022
G.8
05
G.7
942
G.6
5487
1618
7955
G.5
4287
G.4
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
G.3
04497
07866
G.2
20407
G.1
91451
ĐB
013467
Đầu Lô tô XSVT
0 05 , 07 , 04 , 07
1 18
2 26
3
4 42 , 47
5 55 , 52 , 51
6 66 , 67
7
8 87 , 87 , 83 , 80
9 97

Sổ kết quả miền Nam

- Sổ kết quả miền Nam là bảng tra cứu danh sách kết quả xổ số miền Nam và các đài theo thứ nhanh nhất của những ngày trước đó và cập nhật cực nhanh, ngay sau khi có KQXSMN từ trường quay.

- Nếu các bạn muốn tham khảo sổ kết quả miền Nam theo thứ mới về các tỉnh nào nằm trong có thể xem bảng dưới đây:

Thứ Sổ Kết quả các tỉnh miền Nam theo thứ
2 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau
3 Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu
4 Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng
5 An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận
6 Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh
7 Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang
Chủ Nhật Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt

- Bạn có thể chọn số lượng ngày xem mong muốn của mình bằng cách nhập số ngày vào. Ngoài ra các bạn cũng có thể làm thao tác như sau:

+ Nếu các bạn muốn gia tăng số ngày xem kết quả có thể Click vào dấu (+) bên phải.

+ Ngược lại nếu bạn Click lại dấu (-), sẽ giảm đi số ngày mà bạn muốn xem.

tin hot

Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay

Thống kê xổ số miền Trung hôm nay

Thống kê xổ số miền Nam hôm nay

Xem thêm