Sổ Kết Quả Miền Bắc – Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Biên độ ngày:
Số ngày:
- +
Chọn tỉnh:

30. Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật Ngày 24/10/2021

12LZ
1LZ
3LZ
5LZ
7LZ
9LZ
ĐB
44417
G.1
33926
G.2
36042
14446
G.3
00607
38945
83370
05592
10320
41963
G.4
1191
7465
0224
4762
G.5
9660
9802
5921
0674
3624
5013
G.6
828
294
558
G.7
52
97
53
58
Lô tô XSMB 24/10/2021
Đầu Lô tô
0 07 , 02
1 17 , 13
2 26 , 20 , 24 , 21 , 24 , 28
3
4 42 , 46 , 45
5 58 , 52 , 53 , 58
6 63 , 65 , 62 , 60
7 70 , 74
8
9 92 , 91 , 94 , 97

29. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 Ngày 23/10/2021

10LY
11LY
1LY
3LY
7LY
9LY
ĐB
73125
G.1
49150
G.2
11662
42636
G.3
77669
20758
90628
69376
07744
74090
G.4
1235
7306
4251
0219
G.5
2927
6946
7368
6598
0823
3611
G.6
608
961
594
G.7
81
31
85
93
Lô tô XSMB 23/10/2021
Đầu Lô tô
0 06 , 08
1 19 , 11
2 25 , 28 , 27 , 23
3 36 , 35 , 31
4 44 , 46
5 50 , 58 , 51
6 62 , 69 , 68 , 61
7 76
8 81 , 85
9 90 , 98 , 94 , 93

28. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 Ngày 22/10/2021

10LX
13LX
2LX
3LX
4LX
5LX
ĐB
56628
G.1
23615
G.2
74574
50353
G.3
31166
16493
70266
79071
61860
04844
G.4
1960
3013
8505
0372
G.5
3329
3862
4607
9661
8165
8670
G.6
220
319
205
G.7
17
82
79
06
Lô tô XSMB 22/10/2021
Đầu Lô tô
0 05 , 07 , 05 , 06
1 15 , 13 , 19 , 17
2 28 , 29 , 20
3
4 44
5 53
6 66 , 66 , 60 , 60 , 62 , 61 , 65
7 74 , 71 , 72 , 70 , 79
8 82
9 93

27. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 Ngày 21/10/2021

11LV
13LV
15LV
4LV
6LV
9LV
ĐB
93188
G.1
00442
G.2
02778
55348
G.3
93482
67157
21991
25308
09359
35527
G.4
0874
1320
1402
3657
G.5
8738
5467
4184
3797
7319
0977
G.6
082
955
126
G.7
20
58
65
28
Lô tô XSMB 21/10/2021
Đầu Lô tô
0 08 , 02
1 19
2 27 , 20 , 26 , 20 , 28
3 38
4 42 , 48
5 57 , 59 , 57 , 55 , 58
6 67 , 65
7 78 , 74 , 77
8 88 , 82 , 84 , 82
9 91 , 97

26. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 Ngày 20/10/2021

10LU
15LU
1LU
3LU
4LU
8LU
ĐB
56449
G.1
76644
G.2
26081
29056
G.3
10246
09333
44287
03397
31724
46347
G.4
5064
2617
1255
9438
G.5
5101
5329
9957
6899
7173
1079
G.6
078
211
930
G.7
93
72
10
29
Lô tô XSMB 20/10/2021
Đầu Lô tô
0 01
1 17 , 11 , 10
2 24 , 29 , 29
3 33 , 38 , 30
4 49 , 44 , 46 , 47
5 56 , 55 , 57
6 64
7 73 , 79 , 78 , 72
8 81 , 87
9 97 , 99 , 93

25. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 Ngày 19/10/2021

11LT
14LT
15LT
3LT
4LT
6LT
ĐB
86847
G.1
67039
G.2
11804
30501
G.3
17762
21068
71626
80934
72550
58345
G.4
4230
5354
7655
4600
G.5
3012
7903
4093
4880
0723
5191
G.6
824
718
423
G.7
67
42
89
98
Lô tô XSMB 19/10/2021
Đầu Lô tô
0 04 , 01 , 00 , 03
1 12 , 18
2 26 , 23 , 24 , 23
3 39 , 34 , 30
4 47 , 45 , 42
5 50 , 54 , 55
6 62 , 68 , 67
7
8 80 , 89
9 93 , 91 , 98

24. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 Ngày 18/10/2021

10LS
11LS
12LS
14LS
15LS
6LS
ĐB
11609
G.1
38670
G.2
75749
86248
G.3
01162
58433
67727
51232
94072
30268
G.4
2752
3870
5919
6155
G.5
1928
5396
5001
6818
0261
1009
G.6
747
489
116
G.7
34
31
71
00
Lô tô XSMB 18/10/2021
Đầu Lô tô
0 09 , 01 , 09 , 00
1 19 , 18 , 16
2 27 , 28
3 33 , 32 , 34 , 31
4 49 , 48 , 47
5 52 , 55
6 62 , 68 , 61
7 70 , 72 , 70 , 71
8 89
9 96

23. Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật Ngày 17/10/2021

10LR
13LR
1LR
2LR
3LR
8LR
ĐB
24640
G.1
45261
G.2
28113
58334
G.3
67474
16929
59008
69755
58832
99823
G.4
4593
1833
4313
1612
G.5
5822
2237
7310
9461
9056
4393
G.6
518
407
906
G.7
23
78
70
15
Lô tô XSMB 17/10/2021
Đầu Lô tô
0 08 , 07 , 06
1 13 , 13 , 12 , 10 , 18 , 15
2 29 , 23 , 22 , 23
3 34 , 32 , 33 , 37
4 40
5 55 , 56
6 61 , 61
7 74 , 78 , 70
8
9 93 , 93

22. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 Ngày 16/10/2021

11LQ
13LQ
15LQ
3LQ
7LQ
8LQ
ĐB
66067
G.1
51010
G.2
58163
24893
G.3
22086
11007
59027
44020
89643
23923
G.4
3823
4029
6037
8722
G.5
4597
2086
4262
6785
2981
0394
G.6
970
084
208
G.7
56
38
14
07
Lô tô XSMB 16/10/2021
Đầu Lô tô
0 07 , 08 , 07
1 10 , 14
2 27 , 20 , 23 , 23 , 29 , 22
3 37 , 38
4 43
5 56
6 67 , 63 , 62
7 70
8 86 , 86 , 85 , 81 , 84
9 93 , 97 , 94

21. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 Ngày 15/10/2021

10LP
11LP
13LP
15LP
2LP
9LP
ĐB
64218
G.1
83454
G.2
31313
38671
G.3
29917
25742
92751
69235
89354
18149
G.4
3490
7166
1748
5327
G.5
8125
0201
3864
7447
0449
8020
G.6
432
412
974
G.7
88
42
48
34
Lô tô XSMB 15/10/2021
Đầu Lô tô
0 01
1 18 , 13 , 17 , 12
2 27 , 25 , 20
3 35 , 32 , 34
4 42 , 49 , 48 , 47 , 49 , 42 , 48
5 54 , 51 , 54
6 66 , 64
7 71 , 74
8 88
9 90

Sổ kết quả miền Bắc

- Sổ kết quả miền Bắc là bảng tra cứu danh sách kết quả xổ số miền Bắc và các đài theo thứ nhanh nhất của những ngày trước đó và cập nhật cực nhanh, ngay sau khi có KQXSMB từ trường quay.

- Nếu các bạn muốn tham khảo sổ kết quả miền Nam theo thứ mới về các tỉnh nào nằm trong có thể xem bảng dưới đây:

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 2: do đài Thủ Đô Hà Nội mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 3: do đài Quảng Ninh mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 4: do đài Bắc Ninh mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 5: do đài Thủ Đô Hà Nội mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 6: do đài Hải Phòng mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 7: do đài Nam Định mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc chủ nhật: do đài Thái Bình mở thưởng

- Ngoài ra, bạn có thể chọn số lượng ngày xem mong muốn của mình bằng cách nhập số ngày vào. Các bạn cũng có thể làm thao tác như sau:

+ Nếu các bạn muốn gia tăng số ngày xem kết quả có thể Click vào dấu (+) bên phải.

+ Ngược lại nếu bạn Click lại dấu (-), sẽ giảm đi số ngày mà bạn muốn xem.