Sổ Kết Quả Miền Bắc – Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

Biên độ ngày:
Số ngày:
- +
Chọn tỉnh:

30. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 Ngày 24/02/2021

11YP
14YP
15YP
1YP
2YP
6YP
ĐB
93315
G.1
73168
G.2
22638
92974
G.3
52693
70286
16719
69491
29122
08843
G.4
4639
3060
0385
5877
G.5
3640
8917
8654
4150
4993
6847
G.6
185
609
564
G.7
32
78
02
68
Lô tô XSMB 24/02/2021
Đầu Lô tô
0 09 , 02
1 15 , 19 , 17
2 22
3 38 , 39 , 32
4 43 , 40 , 47
5 54 , 50
6 68 , 60 , 64 , 68
7 74 , 77 , 78
8 86 , 85 , 85
9 93 , 91 , 93

29. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 Ngày 23/02/2021

11YQ
14YQ
4YQ
5YQ
6YQ
8YQ
ĐB
17110
G.1
80128
G.2
97658
76413
G.3
85597
80481
92887
00464
54369
92065
G.4
6321
6491
5875
2498
G.5
7374
4158
9701
1117
6132
1301
G.6
983
606
343
G.7
26
08
59
86
Lô tô XSMB 23/02/2021
Đầu Lô tô
0 01 , 01 , 06 , 08
1 10 , 13 , 17
2 28 , 21 , 26
3 32
4 43
5 58 , 58 , 59
6 64 , 69 , 65
7 75 , 74
8 81 , 87 , 83 , 86
9 97 , 91 , 98

28. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 Ngày 22/02/2021

11YR
14YR
15YR
3YR
4YR
9YR
ĐB
77708
G.1
39543
G.2
90233
40768
G.3
85526
36698
75087
25643
46163
77825
G.4
6424
1416
0405
9483
G.5
3242
5032
8071
7329
7493
0875
G.6
718
462
025
G.7
67
18
32
16
Lô tô XSMB 22/02/2021
Đầu Lô tô
0 08 , 05
1 16 , 18 , 18 , 16
2 26 , 25 , 24 , 29 , 25
3 33 , 32 , 32
4 43 , 43 , 42
5
6 68 , 63 , 62 , 67
7 71 , 75
8 87 , 83
9 98 , 93

27. Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật Ngày 21/02/2021

12YS
14YS
15YS
1YS
5YS
8YS
ĐB
57607
G.1
09740
G.2
59920
25777
G.3
77624
09513
00688
14994
48769
07498
G.4
5872
6569
5395
5305
G.5
8808
4120
7478
4849
9516
4310
G.6
527
740
449
G.7
50
19
82
08
Lô tô XSMB 21/02/2021
Đầu Lô tô
0 07 , 05 , 08 , 08
1 13 , 16 , 10 , 19
2 20 , 24 , 20 , 27
3
4 40 , 49 , 40 , 49
5 50
6 69 , 69
7 77 , 72 , 78
8 88 , 82
9 94 , 98 , 95

26. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 Ngày 20/02/2021

10YT
12YT
15YT
3YT
7YT
8YT
ĐB
70030
G.1
44389
G.2
90433
47790
G.3
16815
76167
85737
26969
17371
21586
G.4
8614
3339
7682
4643
G.5
0758
4488
0206
5484
2382
0709
G.6
047
209
578
G.7
49
47
37
44
Lô tô XSMB 20/02/2021
Đầu Lô tô
0 06 , 09 , 09
1 15 , 14
2
3 30 , 33 , 37 , 39 , 37
4 43 , 47 , 49 , 47 , 44
5 58
6 67 , 69
7 71 , 78
8 89 , 86 , 82 , 88 , 84 , 82
9 90

25. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 Ngày 19/02/2021

13YU
14YU
15YU
17YU
3YU
6YU
7YU
9YU
ĐB
11103
G.1
91506
G.2
14103
96867
G.3
43908
30333
05682
89923
46822
95324
G.4
6906
6085
5159
5226
G.5
0259
6908
8178
6533
9420
4716
G.6
464
135
554
G.7
03
43
20
18
Lô tô XSMB 19/02/2021
Đầu Lô tô
0 03 , 06 , 03 , 08 , 06 , 08 , 03
1 16 , 18
2 23 , 22 , 24 , 26 , 20 , 20
3 33 , 33 , 35
4 43
5 59 , 59 , 54
6 67 , 64
7 78
8 82 , 85
9

24. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 Ngày 18/02/2021

11YV
15YV
1YV
2YV
3YV
9YV
ĐB
81910
G.1
69529
G.2
30363
09808
G.3
75281
20408
41646
90334
29677
63460
G.4
4424
0347
6323
6026
G.5
3225
3782
2009
7834
9270
2433
G.6
899
380
869
G.7
75
47
06
89
Lô tô XSMB 18/02/2021
Đầu Lô tô
0 08 , 08 , 09 , 06
1 10
2 29 , 24 , 23 , 26 , 25
3 34 , 34 , 33
4 46 , 47 , 47
5
6 63 , 60 , 69
7 77 , 70 , 75
8 81 , 82 , 80 , 89
9 99

23. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 Ngày 17/02/2021

13YX
14YX
3YX
4YX
5YX
8YX
ĐB
05177
G.1
48772
G.2
45665
66608
G.3
63790
46832
73087
70582
20932
77527
G.4
9354
7816
7190
4799
G.5
4529
0268
0690
9457
9633
7264
G.6
838
264
069
G.7
08
85
65
58
Lô tô XSMB 17/02/2021
Đầu Lô tô
0 08 , 08
1 16
2 27 , 29
3 32 , 32 , 33 , 38
4
5 54 , 57 , 58
6 65 , 68 , 64 , 64 , 69 , 65
7 77 , 72
8 87 , 82 , 85
9 90 , 90 , 99 , 90

22. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 Ngày 16/02/2021

10YZ
11YZ
13YZ
2YZ
7YZ
9YZ
ĐB
11503
G.1
24958
G.2
42653
30557
G.3
24766
26094
92609
67516
91720
75444
G.4
7372
4889
3748
0586
G.5
8770
2923
1332
5875
0746
3009
G.6
385
619
251
G.7
00
22
41
17
Lô tô XSMB 16/02/2021
Đầu Lô tô
0 03 , 09 , 09 , 00
1 16 , 19 , 17
2 20 , 23 , 22
3 32
4 44 , 48 , 46 , 41
5 58 , 53 , 57 , 51
6 66
7 72 , 70 , 75
8 89 , 86 , 85
9 94

21. Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 Ngày 15/02/2021

10XA
11XA
16XA
18XA
1XA
20XA
22XA23XA
3XA5XA
ĐB
56286
G.1
33164
G.2
94890
93914
G.3
09089
28684
83380
75841
16786
77493
G.4
7346
5935
9991
8558
G.5
5252
1682
7065
2061
4855
1915
G.6
363
541
782
G.7
88
41
96
94
Lô tô XSMB 15/02/2021
Đầu Lô tô
0
1 14 , 15
2
3 35
4 41 , 46 , 41 , 41
5 58 , 52 , 55
6 64 , 65 , 61 , 63
7
8 86 , 89 , 84 , 80 , 86 , 82 , 82 , 88
9 90 , 93 , 91 , 96 , 94

Sổ kết quả miền Bắc

- Sổ kết quả miền Bắc là bảng tra cứu danh sách kết quả xổ số miền Bắc và các đài theo thứ nhanh nhất của những ngày trước đó và cập nhật cực nhanh, ngay sau khi có KQXSMB từ trường quay.

- Nếu các bạn muốn tham khảo sổ kết quả miền Nam theo thứ mới về các tỉnh nào nằm trong có thể xem bảng dưới đây:

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 2: do đài Thủ Đô Hà Nội mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 3: do đài Quảng Ninh mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 4: do đài Bắc Ninh mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 5: do đài Thủ Đô Hà Nội mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 6: do đài Hải Phòng mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc thứ 7: do đài Nam Định mở thưởng

+ Sổ KQ miền Bắc chủ nhật: do đài Thái Bình mở thưởng

- Ngoài ra, bạn có thể chọn số lượng ngày xem mong muốn của mình bằng cách nhập số ngày vào. Các bạn cũng có thể làm thao tác như sau:

+ Nếu các bạn muốn gia tăng số ngày xem kết quả có thể Click vào dấu (+) bên phải.

+ Ngược lại nếu bạn Click lại dấu (-), sẽ giảm đi số ngày mà bạn muốn xem.